quote 1 quote 2 quote 3 quote 4 quote 5 quote 6 quote 7 quote 8

31 May, 2007 | Usability

Svårigheter med att uppnå användbarhet

Hur går det praktiskt till att jobba som t.ex. interaktionsdesigner eller användbarhetsarkitekt? Den här frågan kan jag delvis svara på i och med det examensarbete som jag utöde. Mitt examensarbete handlade om att ta fram gränssnittsprototyper ö ett pekskärmssystem ö ett öetag och under processen kan man säga att jag agerade som en interaktionsdesigner, användbarhetsarkitekt och användbarhetsexpert.

Ett stort problem som jag stötte på under det här arbetet var synsättet på användbarhet och användbarhetsinsatser som öetaget hade. Om man vill uppnå användbarhet kan man inte fokusera på endast en person och se denne som någon som kommer göra så att användbarheten uppnås. Hela processen och de aktiviteter som hör till med avseende på att ta fram en användbar produkt måste tas till hänsyn. Att ha fokus på endast en person och hoppas att denne kan skapa en användbar produkt är fel. En person kan inte skapa en användbar produkt på egen hand utan det är många personer med olika bakgrund och kompetenser som bidrar till det.

Under arbetet med att ta fram dessa prototyper agerade jag mycket på egen hand och ett problemet var att fokuset låg på en liten del av vad som måste göras ö att säkerhetsstäa produktens användbarhet. Att skapa en produkt utan att t.ex. veta vilka uppgifter målgruppen kommer kommer att utöa kan i slutändan leda till en dålig produkt. Jag anser att även om man skapar gränssnittsprototyper som är användbara säkerhetsstäer det inte att den slutgiltiga produkten ö den delen blir användbar. Det är viktigt att ledningen och medarbetarna är medvetna och engagerade med avseende på ett användarcentrerat arbetssätt. Det är många aspekter som måste tas till hänsyn, allt från att samla krav till att utöa olika användbarhetstester.

Den hårda sanningen är att det inte går att hålla på med användbarhetsrelaterat arbete lite grann utan man måste ha fokus på detta redan i början och fortsätta med detta ända tills slutet. Vill man utveckla en användbar produkt eller ett system som uppfyller användarnas mål är min erfarenhet att det helt enkelt är så att organsiationen måste göra ett medvetet val. Ska vi ha total fokus på användbarhetsrelaterat arbete eller ska vi fokusera på det lite grann och hoppas på det bästa?

Den här bilden är en klassiker som verkligen visar vilka problem som kan finnas i utvecklingen och varö det är viktigt att olika människor med olika kompetens samarbetar med varandra. Lägg märke till hur projektet dokumenterades :)

29 May, 2007 | Personal

Examensavslutningen

Som Magnus skriver Schools´s out FOREVER på fest.solsjo.com är examen ett faktum. Många roliga, knäppa och konstiga stunder har man haft med klassen. Alla examensarbeten är presenterade och alla opponeringar likaså. Nu är det bara en tidsfråga innan man får ett jobb och därefter blir framgångsrik på allvar.

kvp.jpg

26 May, 2007 | Usability

Stä rätt krav

Stä rätt krav är en finfin artikel som är skriven av Internetworld och som jag tycker är mycket läsvärd. Artikeln är på 4 sidor och tar upp varö en väl utformad kravspecifikation är av stor betydelse. Att inte ha en klar och tydlig kravspecifikation sätter stor prägel på den fortsatta utvecklingsprocessen och kan leda till att saker och inte blir som man tänkt sig. För er som är intresserade kan artikeln laddas ner gratis på: http://shop.idg.se/pdf/articleInfo.asp?item=19719 .

22 May, 2007 | Usability, Web

Snygga webbsidor som brister i tillgänglighet

Det finns många olika CSS baserade webbsidor som är hur snyggt designade som helst men som brister när det gäer tillgängligheten. Exempel på riktigt snygga CSS baserade webbsidor med dålig tillgänglighet:

Komodomedia.com

komo1.jpg

tonyyoo.com/v2
tonyy.jpg

nice-design.co.uk
nice1.jpg

Ett stort problem med dessa webbsidor är att huvudmenyn använder bilder som länkar. Om du stäer in din webbläsare så att den inte visar bilder, då kommer du inte att kunna se menyn eller länkarna. Har man gjort en så snygg design ö att sedan misslyckas med en sådan här grej är väldigt tråkigt. För att testa själv gå in på dessa sidor och avaktivera visningen av bilder i din webbläsare ö att se hur lätt det är att navigera.

Man kan nästan tro att den här webbsidans huvudmeny använder bilder som länkar men det stämmer inte. Det används bara en bagrundsbild men det är inte den som fungerar som en länk. Dock är jag medveten om att den här webbplatsens huvudmeny är lite svår att utläsa om man avaktiverar bildvisningen, men ö min del räcker det att jag bara ändrar textfärgen.

21 May, 2007 | Personal, Usability

Examensarbetets slutskede

Nu är examensarbetet nästan helt avklarat och idag lämnades den nästan färdiga rapporten in. Nu väntar man helt enkelt på besked och man får hoppas på att det blir en smärtfri opponering. Till alla mina klasskamrater önskar jag lycka till på opponeringen och se till att inte göra någon allt ö ledsen :)

Page 1 of 3123

Prenumerera på RSS-flödet RSS Feed

Kategorier