quote 1 quote 2 quote 3 quote 4 quote 5 quote 6 quote 7 quote 8

24 April, 2008 | Usability

Paralleller mellan byggprojekt och IT-projekt

I boken Användarcentrerad systemdesign (sidan 59) finns ett bra exempel som ställer byggprojekt i kontrast med IT-projekt med avseende på beställarkompetens och genomförande. Detta är ett bra exempel som med ett praktiskt exempel illustrerar problematiken i olika IT-projekt.

helpwanted3.jpg
Byggprojekt
En bostadsföreningen vill göra en renovering och tillbyggnad. I det här fallet är det mycket ovanligt att de boende är experter på hur man bedriver ett byggprojekt, de har helt enkelt inte den sortens kompetens som krävs. Detta medför att en konsult, t.ex. en arkitekt eller en byggnadsingenjör, tas in och hjälper till att etablera det fortsatta arbetet. Under renoveringsprojektets gång följer ofta konsulten med och agerar kontrollant gentemot leverantören. Beställaren håller inne med slutbetalningen i väntan på att båda sidorna är eniga att hela beställningen slutförts.

IT-Projekt
Det är inte ovanligt att beställaren inte inser sin bristande kompetens och behovet av att ta in en expert för att hjälpa till med kravarbetet. Istället försöker man själv skapa en kravspecifikation. När sedan systemet levererats är det snarare en regel än undantag att det inte motsvarar kundens förväntningar.

Kontentan av det hela är att det i fler IT-projekt borde finnas ett sammarbete med experter/konsulter som hjälper till med t.ex. etableringen av en kravspecifikation och vidare även kontroll. Detta skulle med stor sannolikhet förbättra resultaten och skapa den förväntade nyttan för både beställaren och användarna.

22 April, 2008 | Usability

Hur skulle Darth Vader, Batman och Peter Pan ha gjort?

batman.jpg
Hade en givande diskussion häromdagen här på jobbet gällande hur man kan bli en bättre interaktionsdesigner. Det finns många olika sätt, allt från att ändra sitt tankesätt vidare till angreppssätt. Ett intressant sätt var att man helt enkelt tänker på att man skapar ett helt annat system än vad som är syftet.

T.ex. man tar fram designförslag för ett administrationssystem och interaktionsdesignen är hela tiden präglad av tankesättet administrationssystem. Istället för att hela tiden vara präglad av tanken administrationssystem kan man istället börja tänka flygledningssystem eller kärnkraftssystem. Fördelen med detta är att man då får nya ideér och kan attackera problemet från ett helt annat perspektiv. Ett annat angreppssätt är helt enkelt att ta ut svängarna och tänka hur t.ex. Darth Vader eller Batman hade använt systemet. Låter knäppt, ja kanske, men med detta tankesätt tror jag att ens kreativitet får helt andra dimensioner.

11 April, 2008 | Web

En mängd inspiration

Det finns typer av blogginlägg som jag gillar speciellt mycket och det är stora inlägg som ger dig design inspiration. Freelanceswitch har en del sÃ¥dana inlägg och speciellt ett, 60 More Places to Get Design Inspiration – Online and Off är riktigt bra. Ta en kopp kaffe sätt dig ner och bläddra bland den här gigantiska listan, du kommer inte att bli besviken.

inspiration5.jpg

10 April, 2008 | Usability, Web

Grid-Based Design skapar ordning och reda

Det är inte alltid det lättaste att fÃ¥ en webbplats som har bra struktur och är balanserad pÃ¥ ett rätt sätt. För att uppnÃ¥ detta använder mÃ¥nga designers grids eller som det pÃ¥ svenska heter “Rutsystem”. Detta är egentligen en grundläggande designprincip som mÃ¥nga tidningar använder sig av. Att använda grids för att skapa en layout har mÃ¥nga fördelar, du fÃ¥r bättre symmetri, bättre struktur och bättre ordning och reda pÃ¥ din layout. Allt detta gör att ens besökare pÃ¥ ett lätt sätt kan ta del av din webbplats.

Själv har jag precis börjat lära mig hur webbplatser kan byggas med hjälp av grids och det finns hur mycket information som helst kring detta. Att sätta sig in i hur grid-based design fungerar kan vara tidskrävande och i vissa fall svårt men det lönar sig i slutändan. Att starta med att använda ett rutsystem är ett bra sätt att börja med när man vill bygga en webbplats. Med hjälp av ett rutsystem får du en solid grund att bygga vidare på. Grid-Based Design: Six Creative Column Techniques är en artikel som beskriver fördelarna med grid-based design och vad det är för någonting.

Det finns många webbplatser, allt från olika typer av bloggar till tidningar som har tillämpat en grid layout och här är vissa av dessa.

Themorningnews.org
themorningnewsorg.jpg

Frieze.com
friezecom.jpg

Hellyeahdude.com
hellyeahdude.jpg

Jeffcroft.com
jeffcroft.jpg

Det finns som sagt många resurser gällande grids och på
Webdesignerwall – Grid and Column design
hittar du många andra exempel på webbplatser som har tillämpat grid-based design. På 960 Grid System kan du gratis ladda ner en zip-fil som innehåller en redan färdig grid-mall som du kan använda.

Prenumerera på RSS-flödet RSS Feed

Kategorier