quote 1 quote 2 quote 3 quote 4 quote 5 quote 6 quote 7 quote 8

16 June, 2008 | Usability

Kort Sammanfattning, Cooper Day

Under lördagen var jag på Cooper Day i Malmö där David Fore öeläste. Förutom den karismatiska Fore så var öeläsningen givande och man lärde sig en del. T.ex. pratade David om olika roller en interaktiondesigner kan anta. David pratade om hur Coopers interaktionsdesigners arbetar där det finns en “Structural” interaktionsdesigner och en “Narrative” interaktionsdesigner.

Skillnaden mellan dessa två var att den strukturella designern fokuserar på själva strukturen av designen och den mer praktiska biten gäande positioneringen av designelement etc. Den mer beskrivande designern fokuserar istäet på att hela tiden ifrågasätta, fråga och ösöka östå varö designen är som den är. Detta är högst intressant uppdelning mellan interaktionsdeisgners som kompletterar varandra. Att ha två olika roller som en interaktionsdesigner kan däremot stäa till det, ö var drar man gränsen och hur bestämmer man vilken roll som man ska anta om två olika interaktionsdesigners har samma kompetens? Sedan får man inte heller glömma om att en person kan anta båda dessa roller.

10 June, 2008 | Usability

Lurigt tvättbokningssystem

Som de flesta människor brukar jag tvätta min tvätt och ö att göra detta måste jag boka en tvättid. I dagsläget bokar jag min tvättid med hjälp av en panel i tvättstugan. Istäet ö en nyckel använder jag ett kort som jag håller mot panelen. Den här panelen visar min tvättid, vilket tvättrum jag har valt (det finns 4 stycken) och möjligheten att öppna dörren till tvättrummet om det är min tvättid.

Här kommer kruxet, om tvättiden går ut så kan man inte öppna dörren, utan man måste öst vänta tills personen som skall tvätta härnäst kommer ner och öppnar. Den här lösningen är övisso ganska logisk då man inte vill att någon skurk ska komma in och sno ens tvätt. Problemet är att om du råkar komma 1 minut ö sent så kan du inte öppna dörren. Ett ännu värre problem är att personen som har bokat tvättiden kanske glömmer att tvätta eller av någon annan anledningen inte kommer ner, ja då är man totalt körd. Det hela blir inte heller bättre av att det inte fnns någon möjlighet att kontrollera andra personers bokningar (såvitt jag vet) och på så sätt åtminstone ha en chans att kontakta personen om denne inte kommer till tvättstugan.

Så, är detta en optimal lösningen ö ett tvättboksningssystem? Jag tycker inte det då en liten ösening kan stäa till det rejält. Men å andra sidan finns det ingen risk ö oron över “tvätt-tjuvar”. eller att man måste vänta på att börja tvätta p.g.a. av en annan persons glömska (väntan på nycklarna).

Prenumerera på RSS-flödet RSS Feed

Kategorier