quote 1 quote 2 quote 3 quote 4 quote 5 quote 6 quote 7 quote 8

30 January, 2009 | Personal, Web

Ett webbprojekt – Webbplats ö en konsultfirma

För ca. 2 månader sedan började jag med ett projekt där en helt nystartad konsultfirma ville ha en webbplats. Firmans namn är Iamengineering och deras inriktning är inom industriell teknik där de erbjuder tjänster inom mekanisk konstruktion. De ville ha en ren och enkel webbplats. Resultatet kan ni se på www.iamengineering.se

Webbplatsen är lanserad men dock inte helt färdig, jag håller fortfarande på och utvecklar den. I dagsläget saknas menyn och informationen men jag räknar med att den blir färdig inom 2 veckor. Webbplatsens kod validerar, både HTML och CSS, men jag skulle uppskatta om ni kunde meddela mig om ni stöter på några andra problem i form av t.ex. kompabilitetsproblem med olika webbläsare eller olika upplösningsproblem.

iamengineering6

5 January, 2009 | Usability

Manualer, en pina att läsa eller hjälpmedel som underlättar?

Självklart finns manualer där till ö att hjälpa oss med produkten och dess olika funktioner och på de sättet är manualer hjälpmedel som underlättar. Däremot inte sagt att många manualer inte är svårlästa att de faktiskt blir en pina att läsa. Det finns produkter där en manual inte alls behövs eftersom produkten är designad på ett intuitivt sätt som gör att användarna snabbt och enkelt kan lära sig produktens olika funktioner. Det bästa sättet skulle vara om manualer inte alls behövdes men detta är långt ifrån vad verkligheten ser ut idag. Manualer behövs, inte minst vid system/produkter där felhantering kan leda till öödande konsekvenser, t.ex. system vid kärnkraftverk och vid flygplansledning.

Det finns en myt om att vi människor inte vill läsa manualer eftersom dessa är så jobbiga. Detta är, som sagt en myt, eftersom vi vill läsa manualen och lära oss mer om vilka funktioner som finns, vi vill läsa manualen ö att få hjälp att komma igång och vi vill läsa manualer när vi behöver hjälp ö att vi har kört fast. Som jag ser det ligger problemet under utvecklingen av en system/produkt där det läggs ö lite fokus av utformningen av själva manualer. Manualer är hjälpmedel som är starkt sammankopplade till produkten och därö får en manual inte ses som ett bihang till produkten. Utformning av manualer är minst lika viktigt som utformning av själva produkten som manualen ska stödja. Självklart ska man inte överdriva och ösöka hjälpa användarna till det yttersta, som t.ex. Office assistenten Clippy.

Prenumerera på RSS-flödet RSS Feed

Kategorier